DE WIJK DENKT MEE

28 februari 2021

DE WIJK DENKT MEE

Inmiddels staan onze ideeën voor de Theresiakerk een paar weken online en hebben wijkbewoners de mogelijkheid gehad om hun eerste reacties en ideeën te geven. Tijd voor een overzicht van wat er tot nu toe binnen is gekomen!

21 ingevulde reactieformulieren
7 met een eigen initiatief
10 met een idee voor de maatschappelijke ruimtes
4 met kritische reacties

Samenvatting

De meeste mensen die reageren zijn blij dat de kerk blijft staan. Meerdere mensen zien graag een leuke horecaplek ontstaan, met ruimte voor wat extra’s, zoals een speelplek voor kleine kinderen, werkplekken voor zzp’ers of een multifunctionele ruimte die je een dagdeel kunt huren. Een heel ander idee is Belangrijkste overeenkomst: de horeca moet laagdrempelig, betaalbaar en gezellig worden.

Kritiek is er ook, op het parkeren achter de kerk en op ‘nog een supermarkt’. En wordt dat wel een fijn terras, met al die auto’s die langsrijden?

Er zijn een paar partijen die zich gemeld hebben omdat ze zelf een initiatief hebben. Een theatergezelschap dat een plek zoekt, een bibliotheek met koffiehoek, een sociaal fietscafé, een buurtgenoot die graag een collectieve moestuin aan wil leggen en horeca-exploitanten die graag meer willen weten. Via andere kanalen weten we dat er nog meer geïnteresseerde partijen zijn.

Hoe nu verder?

We blijven ideeën verzamelen, maar de opbrengst tot nu toe geeft een aardig idee welke kant het op zou kunnen gaan. De komende tijd gaan we meer in detail kijken hoe de maatschappelijke ruimtes in te richten zouden zijn voor dit soort functies. Waar zou een keuken passen? Wat kan je doen op de bovenverdieping? Moet de trap misschien verpaatst worden? Zo kunnen we de wijkbewoners laten zien wat er mogelijk is en kunnen ondernemers beter inschatten of ze hier een mooie plek van kunnen maken. Daarmee komen we bij de wijk terug!

De concrete opmerkingen die zijn binnengekomen over andere aspecten van het plan, zoals parkeren, groen, laden en lossen worden met Rijnboutt samen verder bekeken. Er zijn nog wat punten op te lossen, ook in overleg met de gemeente. Met name het parkeren in combinatie met het schoolplein is een punt. Pas als daar meer duidelijkheid over is, is het zinvol om de plannen echt verder uit te werken en verder met de omwonenden in gesprek te gaan.

Ondertussen houden we de wijk op de hoogte via deze website en via de facebookpagina’s van de BoRo en Stichting Theresia Rustenburg-Oostbroek en via de wijkkrant Oog voor de Wijk.