Terugkoppeling participatiemomenten Theresiakerk

11 december 2023

TERUGKOPPELING PARTICIPATIEMOMENTEN THERESIAKERK

In oktober en november hebben veel inwoners van Rustenburg-Oostbroek op verschillende manieren en momenten meegedacht over het nieuwe plan voor de Theresiakerk. Er werd enthousiast gereageerd op de ontwerpen! Inwoners zijn blij te zien dat de kerk aangepakt wordt en dat het historische karakter daarbij goed behouden blijft. Daarnaast is een aantal aandachtspunten en tips meegegeven voor de verdere uitwerking van het plan, bijvoorbeeld over de invulling van de maatschappelijke ruimte en het groen rondom de kerk.

Via de link hieronder treft u het verslag van de participatiemomenten aan. Binnenkort volgt ook het buurtadvies, waarin wordt toegelicht hoe de reacties vanuit de participatie zijn meegenomen in het ontwerp.

Verslag participatiemomenten.