De Plangroep

De plangroep is ontstaan op uitnodiging van Kavel Vastgoed, initiatiefnemer van de herontwikkeling van de Theresiakerk. De Plangroep is een vertegenwoordiging van de wijk en denkt daarop regelmatig mee met het plan. Er is geprobeerd om alle verschillende belanghebbenden uit de wijk een plek te geven in de Plangroep.

De taak van de plangroep is om een haalbaar plan te maken dat kan rekenen op steun in de buurt en dat past binnen de oplossingsruimte die gezamenlijk bepaald is. Het uitgangspunt waarmee de plangroep aan het werk is gegaan is het behoud van de kerk, met een supermarkt als (financiële) basis. De deelnemers hebben tijdens de eerdere bijeenkomsten hun wensen kunnen meegeven. Het ging daarbij onder andere over:

• Het programma: naast een supermarkt ook ruimte voor een maatschappelijke functie
• Stedenbouw de inrichting van de openbare ruimte en het groen, parkeren en de logistiek
• Architectuur: het karakter van het gebouw behouden met respect voor het verleden en oog voor de toekomst

Ook vanuit de gemeente zijn er kaders meegegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parkeernorm en de toegankelijkheid voor mindervaliden. Uiteraard moet een plan uiteindelijk ook financieel haalbaar zijn.

Van kaders en uitgangspunten naar ontwerp

Rijnboutt architecten is binnen deze uitgangspunten aan het werk gegaan om een haalbare en aantrekkelijke oplossing te vinden. Hun ruimtelijke verkenning is vertaald in een ontwerp waarbij de kerk (behalve de pastorie) behouden blijft. Zie voor meer informatie ‘Herontwikkeling’ hierboven.

De voortgang van dit ontwerp is regelmatig besproken met de Plangroep. Zij hebben Rijnboutt daarmee specifieke inbreng en aandachtspunten vanuit onder andere een bewonersperspectief meegegeven.

Overzicht met de leden

August Solcer – Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BoRo)
Marco Mattheijer – Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BoRo)
Paul Duifhuizen – buurtbewoner
Pim Hendriks – buurtbewoner
Sytze Ferwerda – buurtbewoner & redacteur wijkkrant Oog voor de Wijk
Frits Lubout – Ondernemersvereniging Dierenselaan – Apeldoornselaan e.o.
Henk Grijspaardt – Ondernemersvereniging Dierenselaan – Apeldoornselaan e.o.
Vertegenwoordiger gemeente Den Haag – Stadsdeel Escamp
Floris van Wissen – Kavel Vastgoed
Jan Verhoeven – Kavel Vastgoed
Ruud de Graaf – Maakdestad (voorzitter)
Arjen Bergsma – Maakdestad (secretaris)
Jurriën Boon – Rijnboutt Architecten
Linda Nijhoff – Rijnboutt Architecten