De Plangroep

Deze website is ontwikkeld door de Plangroep Theresiakerk. Op uitnodiging van Kavel Vastgoed, eigenaar van de kerk, heeft een representatieve vertegenwoordiging vanuit de wijk samen de “Plangroep Theresiakerk” gevormd. Er is geprobeerd om alle verschillende invalshoeken een plek te geven. De plangroep bestaat uit de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BoRo), Stichting Theresia Rustenburg-Oostbroek, een direct omwonende uit de Kootwijkstraat en een vertegenwoordiger van de ondernemers. Daarnaast nemen een redacteur van wijkkrant Oog voor de Wijk en een projectleider van de gemeente deel aan de plangroep. De groep wordt ondersteund door Rijnboutt als architect en door Marc Numann van Newman in Town als onafhankelijk procesbegeleider.

De taak van de plangroep is om een plan te maken dat kan rekenen op steun in de buurt en dat past binnen de oplossingsruimte die wij gezamenlijk hebben bepaald. Het uitgangspunt waarmee de plangroep aan het werk is gegaan, is behoud van de kerk, met een supermarkt als financiële basis. De deelnemers hebben tijdens de eerste bijeenkomst hun wensen mee kunnen geven. Het ging daarbij onder andere over het programma (naast een supermarkt ook ruimte voor maatschappelijke functies), stedenbouw (inrichting openbare ruimte en groen, parkeren, stedenbouwkundig ensemble) en architectuur (schoonheid van het gebouw behouden, duurzaamheid). Ook vanuit de gemeente zijn er kaders meegegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de parkeernorm. Uiteraard moet een plan uiteindelijk ook financieel haalbaar zijn.

Rijnboutt architecten is binnen deze uitgangspunten aan het werk gegaan om een haalbare en aantrekkelijke oplossing te vinden. Zij hebben een ruimtelijke verkenning gedaan waarbij de kerk in volle glorie (behalve de sacristie en de pastorie) behouden blijft, met een supermarkt op de begane grond, buurtgerichte horeca met een maatschappelijke functie met een terras aan de voorzijde. De plek van de naastgelegen pastorie wordt in de verkenning gebruikt als locatie voor inpandig laden en lossen, met daarboven een beperkt aantal woningen. Nog te bezien is of hierbij het aangezicht van de pastorie behouden blijft, of dat hier dan vervangende nieuwbouw komt.

In de komende periode zal deze studie verder uitgewerkt worden tot een compleet ontwerp, waarin alle aspecten zijn uitgezocht. Voor deze uitwerking zijn we op zoek naar input van de wijk. Dit kan via het reactieformulier op deze website, maar ook door het benaderen van een van de partijen uit de plangroep.

Overzicht met de leden

August Solcer – Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BoRo)
Marco Mattheier – Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BoRo)
Angela Roothaan – Stichting Theresia – Rustenburg-Oostbroek
Paul Duifhuizen – omwonenden Kootwijkstraat
Frits Lubout – Ondernemersvereniging Dierenselaan – Apeldoornselaan e.o. (agendalid)
Sytze Ferwerda – redacteur wijkkrant Oog voor de Wijk
Floris van Wissen – Kavel Vastgoed
Vertegenwoordiger gemeente Den Haag – Stadsdeel Escamp
Marc Numann – Newman in Town (voorzitter)
Mattijs Rijnboutt – Rijnboutt Architecten