HISTORISCH ICOON VAN DE WIJK

De kerk is tussen 1929 en 1931 gebouwd, tegelijk met de rest van de wijk Rustenburg-Oostbroek. 100 jaar geleden werden de eerste plannen getekend voor de grote stadsuitbreidingen van de jaren ’20-’30. Tot 2006 was het gebouw in gebruik voor de katholieke eredienst. Nu is het moment aangebroken dat de kerk een nieuwe bestemming krijgt en opnieuw toegankelijk wordt voor de buurt.

Nieuwe Haagse School

De bouwstijl van de Theresiakerk stamt ook uit de jaren ’20-‘30. De kerk is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagse School, een bouwstijl die kenmerkend is voor grote delen van Den Haag, en die nog altijd architectuurliefhebbers aantrekt. Tegenwoordig staat de jarendertigstijl weer volop in de belangstelling. De Theresiakerk is ontworpen door N. Molenaar jr. en J.B. van Sante. Bijzonder zijn de ruime bogen in de centrale ruimte, de houten plafondconstructie en de mooie lichtinval.

Ondanks sloop en verbouwingen in de wijk is het oorspronkelijke ontwerp van de straten en woningen nog altijd aanwezig. De kerk vormt daarbij de imposante markering van de hoek Apeldoornselaan-Dierenselaan. Deze vorksplitsing is kenmerkend voor de stadsontwerpen van Berlage, de architect die de oorspronkelijke plannen voor de stadsuitbreidingen van die tijd maakte. Deze splitsing is in de wijk Rustenburg-Oostbroek nog altijd zichtbaar.

Een eeuwlang een plek met betekenis voor de wijk

Als katholiek gebouw was de Theresiakerk de plek van verbinding en bezinning in de wijk, gebouwd voor de arbeiders- en middenklasse in een tijd dat Den Haag sterk groeide. Ze gaf structuur aan het leven: naast de missen waren er activiteiten voor jongeren, werd er getrouwd, werden kinderen gedoopt en uitvaarten voor overledenen gehouden. Door de tijd heen zijn steeds diversere groepen naar onze wijk getrokken.

De kerk is desondanks een icoon gebleven qua cultuur en historie voor de wijk. Iedere bewoner herkent de Theresiakerk direct bij thuiskomst, het is daarom een bijzonder gebouw voor het ‘wijkgevoel’. Je ziet de kerk al van ver, vanuit welke hoek je ook de wijk doorkruist.

Huidige plan: Supermarkt met kerktoren

In 2019 was er een plan om in een deel van de kerk te vervangen door nieuwe appartementen en een supermarkt. De gemeenteraad besloot echter voor behoud van de kerk. Daarom heeft Kavel Vastgoed, samen met de Plangroep, een haalbaar plan gemaakt voor de herontwikkeling van de Theresiakerk. De Plangroep Theresiakerk bestaat uit een groep betrokken bewoners en organisaties uit de wijk.  Klik boven op ‘Plangroep’ voor meer informatie hierover.

In het huidige plan voor de Theresiakerk blijft het kerkgebouw behouden. Er wordt een supermarkt in gemaakt en er is ruimte voor een maatschappelijke functie; een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De invulling hiervan is nog niet bekend.

In de kerk is een gedenksteen te zien van de feestelijke eerste-steenlegging op 23 september 1930 – een steen die de verwachting uitspreekt van een lang bestaan voor dit gebouw. Wij hopen met dit plan bij te dragen aan deze verwachting!