De spectaculairste supermarkt van Den Haag

In de Theresiakerk komt de spectaculairste supermarkt van Den Haag. Onder de hoge bogen doen klanten straks hun boodschappen in een Hoogvliet van ongeveer 1.050 m². De supermarkt krijgt een compleet assortiment, inclusief warme bakker en uitgebreide versafdeling. In de wijk en directe omgeving ontbreekt een formule als die van Hoogvliet nog.

Voor verschillende onderdelen van het ontwerp volgt hieronder een toelichting en enkele ontwerptekeningen. In de omschrijvingen wordt gerefereerd aan afbeeldingen, bijvoorbeeld 1.1. U kunt op deze nummers klikken om zo deze afbeelding te zien.

OVERZICHT FUNCTIES & PLATTEGROND

In de huidige kerk en de voormalige pastorie (de pastorie wordt vervangen door een nieuw gebouw met vergelijkbare grootte en ontwerp – Zie ‘Pastorie’ hieronder) komt een aantal functies of onderdelen: supermarkt, logistiek voor de supermarkt, parkeergarage, appartementen, maatschappelijke functie voor de buurt en groen. Onderstaande plattegrond (figuur 1.1) geeft globaal de locaties aan. De omvang van de functie ‘Wonen’ is in werkelijkheid groter dan in figuur 1.1 aangegeven, doordat er appartementen op de eerste en tweede verdieping van het nieuwe gebouw komen. Dit is door het bovenaanzicht lastig weer te geven. Datzelfde geldt voor de parkeergarage, die onder de supermarkt wordt gemaakt. In de figuur is alleen de inrit naar de parkeergarage zichtbaar. Hieronder lichten we de functies verder toe.

Figuur 1.1 – Plattegrond functies

SUPERMARKT

De supermarkt bevindt zich in de centrale ruimte van de kerk. Klanten komen de supermarkt binnen via twee nieuwe zij-ingangen van de kerk (zie figuur 2.1). De linker ingang, aan de Apeldoornselaan, dient ook als mindervaliden ingang. Voor de twee ingangen dienen twee bestaande, kleine uitbouwen vervangen te worden door nieuwe entrees (zie figuur 2.2). De nieuwe ingangen zijn op de straat gericht zodat ze goed zichtbaar en toegankelijk zijn (zie figuur 2.1 en 2.3). Door de keuze voor twee zij-ingangen blijft de symmetrie van het kerkgebouw behouden. Daarnaast bieden deze twee zij-entrees een goede toegankelijkheid. Figuur 2.4 geeft aan waar de supermarkt binnen het kerkgebouw komt. De exacte indeling van de supermarkt is nog niet bekend en is hieronder slechts indicatief weergegeven. In de voormalige sacristie, aan de achterzijde van de kerk, wordt de koppeling gemaakt tussen het laden en lossen en de supermarkt. Daarnaast komt er ruimte voor opslag, een kantine voor medewerkers en een kantoor.

Figuur 2.1 – Nieuwe ingangen supermarkt
Figuur 2.2 – Te slopen delen van de kerk
Figuur 2.3 – Impressie nieuwe ingang
Figuur 2.4 – Indeling supermarkt (indicatief)

Voor de supermarkt is het belangrijk dat de vloer een gelijke hoogte heeft. Dat is nu niet het geval, vanwege het podium aan de achterzijde van de kerk. De vloer van dit podium wordt verlaagd, en tegelijkertijd wordt de kerkvloer 70 centimeter opgehoogd om één niveau te realiseren. Deze verhoging is ook nodig om de parkeergarage te realiseren. Bij deze en andere ingrepen in het interieur worden de historische elementen zoveel mogelijk behouden (2.5). Het glas in lood blijft en waar nodig wordt dit hersteld. Daarnaast wordt het glas in lood verduurzaamd door er voorzetramen te plaatsen. Bij nieuwe ingrepen wordt er zoveel mogelijk voor rustige materialen gekozen om zo niet het oorspronkelijke interieur te overstemmen.

Figuur 2.5 – Parkeergarage en omgaan met historie

LOGISTIEK & PARKEREN

Om de supermarkt inpandig te kunnen bevoorraden en een toegang tot de parkeergarage te realiseren, moet de pastorie wijken. De pastorie wordt daarom gesloopt en daarvoor komt een nieuw gebouw terug met dezelfde vorm als de pastorie (zie ‘Pastorie’ hieronder). Op de begane grond komt, gezien vanaf de Apeldoornselaan, aan de linkerkant een ingang voor de logistiek of de bevoorrading van de supermarkt (3.1). De vrachtwagens steken vanaf de Apeldoornselaan achteruit de nieuwe ‘pastorie’ in. Hierbij moet een fietspad gekruist worden en daarom zal een tweede medewerker fietsers en voetgangers waarschuwen en laten stoppen als dat nodig is. Hoogvliet gebruikt speciale, kleinere vrachtwagens en kan de winkel daardoor inpandig bevoorraden. Zo blijft de overlast voor omwonenden beperkt.

Figuur 3.1 – Nieuwe pastorie

Er is onderzoek gedaan naar verkeer en parkeren. De wegvakken in de omgeving kunnen binnen de huidige vormgeving het extra verkeer als gevolg van het nieuwe plan goed en veilig aan. Daarnaast blijkt dat 21 parkeerplaatsen nodig zijn voor het plan. De nieuwe parkeergarage biedt plaats aan 23 parkeerplaatsen, dus twee meer dan nodig. Bezoekers van de supermarkt en van de maatschappelijke ruimte kunnen hier parkeren. De in- en uitrit van de parkeergarage wordt aangegeven door de middelste twee pijlen in figuur 3.1. Onder het balkon in de kerk (waar vroeger het orgel stond) komt een trap en een lift. Via deze trap en lift kunnen klanten vanuit de parkeergarage de winkel bereiken. Voor klanten die op de fiets komen zullen ongeveer 20 à 25 nieuwe fietsenrekken geplaatst worden nabij de twee zij-ingangen (figuur 3.2).

Figuur 3.2 – Locatie fietsenrekken

PASTORIE

De pastorie kan niet in zijn huidige vorm blijven staan omdat er een ingang voor de parkeergarage en het laden en lossen van de supermarkt nodig is. Figuur 4.1 laat de oude pastorie zien. Het gebouw dat ervoor terug komt, komt grotendeels overeen qua afmetingen en ontwerp maar zal een moderne versie worden (figuur 4.2). Op deze manier wordt het straatbeeld zo min mogelijk aangetast. Er wordt daarnaast gewerkt met materialen die passen bij de omgeving zoals metselwerk en een zinken dakkapel (zie figuur 4.3 voor een impressie van een deel van de nieuwe pastorie).

Figuur 4.1 – Huidige omvang pastorie

Op de eerste en tweede verdieping van de nieuwe pastorie komt een aantal appartementen voor een doelgroep passend binnen de maatschappelijke bestemming (figuur 4.4). Bijvoorbeeld woningen voor jongeren die een vorm van zorg nodig hebben. Zij kunnen de woning betreden via de meest rechter ingang van de pastorie (figuur 4.3).

Figuur 4.2 – Toegang en omvang nieuwe pastorie
Figuur 4.3 – Impressie deel nieuwe pastorie
Figuur 4.4 – Appartementen op eerste en tweede verdieping van pastorie

MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE

De maatschappelijke ruimte bevindt zich aan de voorzijde van de kerk en omvat circa 250 m² verdeeld over de begane grond, het balkon en de torenkamer (figuur 5.1 – Let op, hier is het balkon en de torenkamer niet zichtbaar). De maatschappelijke ruimte kan zowel via de oorspronkelijke hoofdingang van de kerk bereikt worden als via de linker zij-ingang van de supermarkt (figuur 5.3). De linker zij-ingang is geschikt voor mindervaliden. De vloer in de maatschappelijke ruimte wordt niet verhoogd. Zie figuur 5.2 voor een dwarsdoorsnede van de maatschappelijke ruimte.

Om de maatschappelijke ruimte goed te verbinden met de supermarkt wordt veel glas gebruikt zodat het als één geheel voelt. Om eventueel ook gebruik te kunnen maken van de buitenruimte wordt de entree met trap aan de voorkant van de kerk uitgebreid (figuur 5.1 en 5.3). Om het balkon geschikt te maken voor gebruik wordt ook een doorvalbeveiliging aangebracht.

De invulling van de maatschappelijke ruimte staat nog niet vast.

Figuur 5.1 – Locatie maatschappelijke ruimte
Figuur 5.2 – Dwarsdoorsnede maatschappelijke ruimte
Figuur 5.3 – Ruimte en toegang maatschappelijke ruimte

GROEN

De huidige voortuintjes blijven, waarbij de historische tuinmuurtjes in ere worden hersteld. Als het mogelijk is wordt hierbij gebruik gemaakt van stenen uit de te slopen delen van de kerk. Voor het gebied rondom de kerk maken we een plan met groen en verlichting zodat het ook een aangename plek is in de avonduren. De eerste ideeën ziet u in figuur 6.1 & 6.2.

De bestaande bomen rond de kerk blijven daarnaast zoveel mogelijk behouden. Sommige bomen zullen helaas weg moeten, bijvoorbeeld voor de nieuwe ingangen. De historische perenboom in de achtertuin blijft behouden.

Figuur 6.1
Figuur 6.2