DANK VOOR HET MEEDENKEN!

03 november 2023

DANK VOOR HET MEEDENKEN!

De afgelopen weken zijn we in gesprek gegaan met Rustenburg-Oostbroek. Op 18 oktober vonden straatgesprekken plaats bij de oliebollenkraam voor de kerk. Op 1 november organiseerden we een inloopavond voor de buurt bij Wijkvereniging Zuiderpark. Daarnaast konden inwoners online reageren op het ontwerp via een vragenlijst.

De buurt ging in gesprek met architect Rijnboutt, verkeerskundig bureau Goudappel, met leden van de Plangroep en met de initiatiefnemers van het plan. Er was ruimte om ideeën aan te dragen over onder andere het ontwerp van de kerk, het groen om de kerk en de invulling van de maatschappelijke ruimte. De belangstelling en het enthousiasme bij beide momenten was groot. Ook via het online vragenformulier is veel gereageerd. Veel inwoners waren positief over de plannen en blij dat de kerk aangepakt wordt! Ook zijn er veel ideeën gedeeld over de invulling van de maatschappelijke ruimten.

We gaan nu aan de slag met een samenvatting van de opmerkingen en reacties. Hierin geven we aan hoe we met de reacties zijn omgegaan. We koppelen dit zo snel mogelijk aan u terug via deze website. De komende weken gaat de architect met uw inbreng aan de slag om het definitief ontwerp af te ronden.