SANERING ONDERGRONDSE OLIETANK

12 maart 2021

SANERING ONDERGRONDSE OLIETANK

Een ondergrondse HBO tank in de achtertuin van de voormalige pastorie aan de Apeldoornselaan 240, die al jaren niet meer gebruikt wordt, moet worden schoongemaakt. Deze werkzaamheden vinden binnenkort plaats.

De werkzaamheden staan gepland op:
– donderdag 18 maart 2021 (vanaf 8:00 uur); vrij graven van de tank en het openen van het mangat;
– vrijdag 19 maart 2021 (vanaf 8:00 uur); reinigen tank waarna de tank weer afdekt wordt met grond.

Tijdens deze werkzaamheden kan er mogelijk enige overlast ondervonden worden.